نخستین زن سعودی به «ایستگاه فضایی بین‌المللی» می‌رود

با اعلام شدن فهرست کامل سرنشینان ماموریت «اسپیس ایکس»، نام دو فضانورد عربستان سعودی از جمله نخستین زن به چشم می‌خورد.

با اعلام شدن فهرست کامل سرنشینان ماموریت «اسپیس ایکس»، نام دو فضانورد عربستان سعودی از جمله نخستین زن به چشم می‌خورد.

Radio Eram

FREE
VIEW