نخستین تصویر خورشید از نگاه رصدخانه فضایی چین

براساس اعلام رصدخانه کوه بنفش مستقر در استان جیانگ‌سو در شرق چین، ماهواره اکتشاف خورشیدی این کشور، نخستین تصویر خورشیدی خود را از زمان ارسال به فضا در ماه اکتبر، مخابره کرد.

براساس اعلام رصدخانه کوه بنفش مستقر در استان جیانگ‌سو در شرق چین، ماهواره اکتشاف خورشیدی این کشور، نخستین تصویر خورشیدی خود را از زمان ارسال به فضا در ماه اکتبر، مخابره کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW