نخستین انتقال خون با سلول‌های پرورش‌یافته در آزمایشگاه انجام شد

سلول‌های خون که از سلول‌های بنیادی در آزمایشگاه پرورش یافته بودند، برای نخستین بار به انسان‌های بیمار تزریق شدند.

سلول‌های خون که از سلول‌های بنیادی در آزمایشگاه پرورش یافته بودند، برای نخستین بار به انسان‌های بیمار تزریق شدند.

Radio Eram

FREE
VIEW