نخستین آزمایش «استارشیپ» با ۳۱ موتور

تقویت کننده بزرگ موشک استارشیپ که توسط شرکت فضایی خصوصی اسپیس‌ایکس در حال توسعه است، برای اولین بار در یک آزمایش تاریخی با ۳۱ موتور روشن آزمایش شد.

تقویت کننده بزرگ موشک استارشیپ که توسط شرکت فضایی خصوصی اسپیس‌ایکس در حال توسعه است، برای اولین بار در یک آزمایش تاریخی با ۳۱ موتور روشن آزمایش شد.

Radio Eram

FREE
VIEW