نجفی، شهردار پیشین، بار دیگر به جرم قتل عمد به حبس محکوم شد

شعبه دهم دادگاه کیفری یک تهران در رسیدگی مجدد به پرونده قتل میترا استاد، محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران، را به اتهام قتل عمد به شش سال و نیم حبس محکوم کرد. حمیدرضا گودرزی، وکیل مدافع محمدعلی نجفی، روز جمعه، ۲۶ اردیبهشت، با اعلام این خبر به خبرگزاری تسنیم گفت این حکم به‌تازگی ابلاغ شده و برای سایر اتهامات نجفی نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شده که بعداً اعلام خواهد شد. محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران سال گذشته به اتهام قتل میترا استاد، همسرش، به قصاص محکوم شد، اما خانواده مقتول گذشت کردند و حکم قصاص در نهایت به شش سال و نیم حبس به اتهام قتل عمد و یک سال و سه ماه حبس به اتهام نگهداری اسلحه کاهش یافت. دیوان عالی کشور ماه گذشته حکم دادگاه بدوی را با تشخیص این‌که قتل شبه‌عمد بوده، نه عمد، نقض کرد و از این رو پرونده بار دیگر به جریان افتاد. در دادگاه دوم، محمدعلی نجفی روز ۱۴ اردیبهشت در آخرین دفاعیاتش گفت که پس از قتل خانم استاد، مردد بوده که دست به خودکشی بزند یا خود را تسلیم نیروهای پلیس کند. او همچنین تاکید کرد که اتهام قتل عمد را قبول ندارد. او همچنین در دادگاه گفت که با پرداخت «ده میلیا..

شعبه دهم دادگاه کیفری یک تهران در رسیدگی مجدد به پرونده قتل میترا استاد، محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران، را به اتهام قتل عمد به شش سال و نیم حبس محکوم کرد. حمیدرضا گودرزی، وکیل مدافع محمدعلی نجفی، روز جمعه، ۲۶ اردیبهشت، با اعلام این خبر به خبرگزاری تسنیم گفت این حکم به‌تازگی ابلاغ شده و برای سایر اتهامات نجفی نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شده که بعداً اعلام خواهد شد. محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران سال گذشته به اتهام قتل میترا استاد، همسرش، به قصاص محکوم شد، اما خانواده مقتول گذشت کردند و حکم قصاص در نهایت به شش سال و نیم حبس به اتهام قتل عمد و یک سال و سه ماه حبس به اتهام نگهداری اسلحه کاهش یافت. دیوان عالی کشور ماه گذشته حکم دادگاه بدوی را با تشخیص این‌که قتل شبه‌عمد بوده، نه عمد، نقض کرد و از این رو پرونده بار دیگر به جریان افتاد. در دادگاه دوم، محمدعلی نجفی روز ۱۴ اردیبهشت در آخرین دفاعیاتش گفت که پس از قتل خانم استاد، مردد بوده که دست به خودکشی بزند یا خود را تسلیم نیروهای پلیس کند. او همچنین تاکید کرد که اتهام قتل عمد را قبول ندارد. او همچنین در دادگاه گفت که با پرداخت «ده میلیارد تومان» از خانواده مقتول رضایت گرفته است. به گفته آقای نجفی، او با توجه به ۱۳۶۲ سکه‌ای که مهر همسر خود، میترا استاد، کرده بود، بیش از هشت میلیارد تومان باید به خانواده او پرداخت می‌کرده، اما در نهایت با پرداخت حدود حدود ده میلیارد تومان رضایت گرفته است. وکیل مدافع محمدعلی نجفی امروز گفت به حکم دادگاه دوم نیز اعتراض خواهند کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW