نتایج امیدوارکننده آزمایش نخستین واکسن برای عفونت قارچی

واکسن جدیدی که سه عفونت قارچی رایج در انسان را هدف قرار می‌دهد، نتایج امیدوارکننده‌ای را در آزمایش‌های اولیه بالینی نشان داده است.

واکسن جدیدی که سه عفونت قارچی رایج در انسان را هدف قرار می‌دهد، نتایج امیدوارکننده‌ای را در آزمایش‌های اولیه بالینی نشان داده است.

Radio Eram

FREE
VIEW