نماد سایت رادیو ارم

نانومواد ابداعی دانشمندان چینی برای توقف کووید

دانشمندان چینی نانوموادی را مهندسی کرده‌اند که می‌تواند بیماری کووید را متوقف کند و تولید آن نیز ارزان است.

خروج از نسخه موبایل