نانوذرات لیپیدی که به درمان سرطان کمک می‌کنند

پژوهشگران ژاپنی در بررسی جدید خود، نوعی از نانوذرات لیپیدی طراحی کرده‌اند که می‌توانند با از بین بردن مقاومت در برابر ایمنی‌درمانی، به درمان بهتر سرطان کمک کنند.

پژوهشگران ژاپنی در بررسی جدید خود، نوعی از نانوذرات لیپیدی طراحی کرده‌اند که می‌توانند با از بین بردن مقاومت در برابر ایمنی‌درمانی، به درمان بهتر سرطان کمک کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW