ناسا ویرانی‌های زلزله ترکیه-سوریه را به تصویر کشید

ناسا می‌گوید زمین‌لرزه‌های فاجعه‌باری که در ترکیه و سوریه روی دادند، از یک گسل واقع در ۱۸ کیلومتری زیر سطح زمین سرچشمه گرفته و منجر به لرزش شدیدی شدند که تا صدها کیلومتر دورتر از مرکز زمین‌لرزه را تحت تاثیر قرار داد.

ناسا می‌گوید زمین‌لرزه‌های فاجعه‌باری که در ترکیه و سوریه روی دادند، از یک گسل واقع در ۱۸ کیلومتری زیر سطح زمین سرچشمه گرفته و منجر به لرزش شدیدی شدند که تا صدها کیلومتر دورتر از مرکز زمین‌لرزه را تحت تاثیر قرار داد.

Radio Eram

FREE
VIEW