ناسا مراکز آب و هوایی را در ماه احداث خواهد کرد

ناسا قصد دارد طی ماموریت‌های "آرتمیس"، مراکز آب و هوایی را در ماه بسازد.

ناسا قصد دارد طی ماموریت‌های "آرتمیس"، مراکز آب و هوایی را در ماه بسازد.

Radio Eram

FREE
VIEW