ناسا به دنبال انتشار عمومی همه‌ داده‌های “جیمز وب”

ناسا در نظر دارد روزی داده‌های به دست آمده توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب را همزمان در اختیار دانشمندان و عموم قرار دهد.

ناسا در نظر دارد روزی داده‌های به دست آمده توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب را همزمان در اختیار دانشمندان و عموم قرار دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW