ناسا با “چراغ قوه” در ماه به دنبال آب می‌گردد!

ناسا به زودی یک تاسواره موسوم به Lunar Flashlight به معنای چراغ قوه قمری را به سمت ماه پرتاب خواهد کرد که از یک بازتاب‌سنج چهار لیزری با طول موج‌های نزدیک به فروسرخ که به راحتی توسط آب جذب می‌شوند، برای شناسایی یخ‌آب روی سطح ماه استفاده خواهد کرد.

ناسا به زودی یک تاسواره موسوم به Lunar Flashlight به معنای چراغ قوه قمری را به سمت ماه پرتاب خواهد کرد که از یک بازتاب‌سنج چهار لیزری با طول موج‌های نزدیک به فروسرخ که به راحتی توسط آب جذب می‌شوند، برای شناسایی یخ‌آب روی سطح ماه استفاده خواهد کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW