میکروربات‌هایی که کیفیت محصولات دامی را حفظ می‌کنند

میکروربات‌های مغناطیسی که در "دانشگاه شیمی و فناوری پراگ" ابداع شده‌اند، ممکن است بتوانند به حفظ کیفیت و ایمنی محصولات دامی کمک کنند.

میکروربات‌های مغناطیسی که در "دانشگاه شیمی و فناوری پراگ" ابداع شده‌اند، ممکن است بتوانند به حفظ کیفیت و ایمنی محصولات دامی کمک کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW