میشل باچله: برخی حکومت‌ها از بحران کرونا برای سرکوب مخالفان سوءاستفاده می‌کنند

ميشل باچله، کميسر حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داد که برخی از حکومت‌ها از قوانين سختگيرانه مقابله با همه‌گيری ويروس کرونا برای خاموش کردن صدای مخالفان سوء استفاده می کنند. او در عين حال از دولت آمريکا خواست به دليل بحران بهداشتی فعلی و برای حفظ جان مردم تحريم‌های ايران و ونزوئلا را بردارد. خانم باچله که دو دوره رييس جمهور شيلی بوده در مصاحبه‌ای با راديوی فرانسه گقت به عنوان يک رهبر سابق، ضرورت از سرگيری فعاليت‌های اقتصادی را به خوبی درک می‌کند. او اما هشدار داد که اين ويروس برای مدت طولانی باقی خواهد ماند و تمامی اقدامات بايد بر پايه «واقعيت‌های علمی» اتخاذ شوند. کميسر حقوق بشر سازمان ملل در مورد سوءاستفاده حکومت‌ها از مقررات قرنطينه و منع رفت و آمد برای سرکوب مخالفان، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران هشدار داد و گفت: «در بسياری از کشورها شاهد آن هستيم که حکومت‌ها از همه‌گيری ويروس برای محدود کردن بيشتر آزادی‌های مدنی و ابراز نظر نهادهای مدنی استفاده می‌کنند، روزنامه‌نگاران را تهديد کرده و آزادی رسانه‌ها را محدود می‌سازند. اين اقدامات غيرقابل قبولند.» خانم باچله در ادامه سخنان خود ا..

ميشل باچله، کميسر حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داد که برخی از حکومت‌ها از قوانين سختگيرانه مقابله با همه‌گيری ويروس کرونا برای خاموش کردن صدای مخالفان سوء استفاده می کنند. او در عين حال از دولت آمريکا خواست به دليل بحران بهداشتی فعلی و برای حفظ جان مردم تحريم‌های ايران و ونزوئلا را بردارد. خانم باچله که دو دوره رييس جمهور شيلی بوده در مصاحبه‌ای با راديوی فرانسه گقت به عنوان يک رهبر سابق، ضرورت از سرگيری فعاليت‌های اقتصادی را به خوبی درک می‌کند. او اما هشدار داد که اين ويروس برای مدت طولانی باقی خواهد ماند و تمامی اقدامات بايد بر پايه «واقعيت‌های علمی» اتخاذ شوند. کميسر حقوق بشر سازمان ملل در مورد سوءاستفاده حکومت‌ها از مقررات قرنطينه و منع رفت و آمد برای سرکوب مخالفان، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران هشدار داد و گفت: «در بسياری از کشورها شاهد آن هستيم که حکومت‌ها از همه‌گيری ويروس برای محدود کردن بيشتر آزادی‌های مدنی و ابراز نظر نهادهای مدنی استفاده می‌کنند، روزنامه‌نگاران را تهديد کرده و آزادی رسانه‌ها را محدود می‌سازند. اين اقدامات غيرقابل قبولند.» خانم باچله در ادامه سخنان خود از دولت آمريکا خواست به دليل بحران بهداشتی فعلی و برای حفظ جان مردم تحريم‌های ايران و ونزوئلا را بردارد. او يادآوری کرد که استثناء موارد پزشکی از اين تحريم‌ها که از سوی مقامات دولت آمريکا مطرح شده ناکافی است و فقط لغو کامل تحريم‌ها و يا تعليق موقت آن می‌تواند تاثيرگذار باشد. خانم باچله در پايان مصاحبه با راديوی فرانسه گفت اگر دولت جديد اسراييل آنطور که اعلام کرده بخش هايی از اراضی اشغالی ساحل غربی رود اردن را به خاک اسراييل ضميمه کند اين اقدام نقض «غير قابل قبول» قوانين بين المللی خواهد بود.

Radio Eram

FREE
VIEW