میزگردِ دانشگاه شیکاگو درباره ایران در پی «تهدید بمب‌گذاری»، مجازی برگزار شد

دانشجویان و کارکنان یک موسسه وابسته به دانشگاه شیکاگو در پی «تهدید به وجود بمب» به دلیل حضور نگار مرتضوی، روزنامه‌نگار، در یک رویداد این دانشگاه مجبور به تخلیه محل شده‌اند.

دانشجویان و کارکنان یک موسسه وابسته به دانشگاه شیکاگو در پی «تهدید به وجود بمب» به دلیل حضور نگار مرتضوی، روزنامه‌نگار، در یک رویداد این دانشگاه مجبور به تخلیه محل شده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW