میراثی که ویرانه شد

رصدخانه مشهور "آرسیبو"(Arecibo) در سال ۲۰۲۰ و پس از بیش از نیم قرن فعالیت فرو ریخت و اکنون که دو سال از آن ماجرا می گذرد بنیاد ملی علوم آمریکا اعلام کرده این رصدخانه را بازسازی نخواهد کرد. در این خبر تصاویری از این رصدخانه پیش از تاسیس و تا لحظه فروپاشی را منتشر کرده‌ایم.

رصدخانه مشهور "آرسیبو"(Arecibo) در سال ۲۰۲۰ و پس از بیش از نیم قرن فعالیت فرو ریخت و اکنون که دو سال از آن ماجرا می گذرد بنیاد ملی علوم آمریکا اعلام کرده این رصدخانه را بازسازی نخواهد کرد. در این خبر تصاویری از این رصدخانه پیش از تاسیس و تا لحظه فروپاشی را منتشر کرده‌ایم.

Radio Eram

FREE
VIEW