مگس‌های میوه نمی‌توانند چشم خود را حرکت بدهند

پژوهش جدیدی که در "دانشگاه راکفلر" انجام شده است، نشان می‌دهد که مگس‌های میوه به جای حرکت دادن چشم خود، شبکیه چشم را حرکت می‌دهند.

پژوهش جدیدی که در "دانشگاه راکفلر" انجام شده است، نشان می‌دهد که مگس‌های میوه به جای حرکت دادن چشم خود، شبکیه چشم را حرکت می‌دهند.

Radio Eram

FREE
VIEW