“مُدرنا” برای سرطان پوست واکسن می‌سازد

شرکت داروسازی "مُدرنا" پس از توفیق قابل توجه در ساخت واکسن کرونا اکنون به سراغ هدف اصلی خود یعنی توسعه واکسن سرطان بازگشته و قصد دارد با همکاری یک غول داروسازی دیگر به نام مرک(Merck) یک واکسن سفارشی علیه سرطان پوست تولید کند.

شرکت داروسازی "مُدرنا" پس از توفیق قابل توجه در ساخت واکسن کرونا اکنون به سراغ هدف اصلی خود یعنی توسعه واکسن سرطان بازگشته و قصد دارد با همکاری یک غول داروسازی دیگر به نام مرک(Merck) یک واکسن سفارشی علیه سرطان پوست تولید کند.

Radio Eram

FREE
VIEW