مولکول‌ «کیانو ریوز» قارچ‌های بیماری‌زا را از بین می‌برد!

پژوهش جدید پژوهشگران آلمانی نشان می‌دهد مولکول‌های طبیعی که نام آنها از نام «کیانو ریوز» گرفته شده است، می‌توانند برای از بین بردن قارچ‌های بیماری‌زا موثر باشند.

پژوهش جدید پژوهشگران آلمانی نشان می‌دهد مولکول‌های طبیعی که نام آنها از نام «کیانو ریوز» گرفته شده است، می‌توانند برای از بین بردن قارچ‌های بیماری‌زا موثر باشند.

Radio Eram

FREE
VIEW