مولوی عبدالحمید در تجمع مسجد مکی زاهدان: مسئولان جمعه خونین را محکوم کنند

تجمع بزرگی شامگاه پنج‌شنبه در مسجد مکی زاهدان در حمایت از مولوی عبدالحمید، امام جمعه، برگزار شد. مولوی عبدالحمید در این نشست بار دیگر از مقامات خواست تا «جمعه خونین» را محکوم کنند.

تجمع بزرگی شامگاه پنج‌شنبه در مسجد مکی زاهدان در حمایت از مولوی عبدالحمید، امام جمعه، برگزار شد. مولوی عبدالحمید در این نشست بار دیگر از مقامات خواست تا «جمعه خونین» را محکوم کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW