مولوی عبدالحمید: اعدام محسن شکاری از نظر شرع و قرآن صحیح نبود

مولوی عبدالحمید اعدام محسن شکاری را مغایر با شرع اسلام دانست و گفت «کسی که قتل نکرده و فقط راهی را بسته و چاقویی زده، از نظر قرآنی و شرعی قتل او صحیح نیست».

مولوی عبدالحمید اعدام محسن شکاری را مغایر با شرع اسلام دانست و گفت «کسی که قتل نکرده و فقط راهی را بسته و چاقویی زده، از نظر قرآنی و شرعی قتل او صحیح نیست».

Radio Eram

FREE
VIEW