موفقیت ۸۰ درصدی ربات گفتگوگر مشهور در تشخیص آلزایمر

یک پژوهش جدید روی هوش مصنوعی گفتگوگر شرکت اوپن‌ای‌آی موسوم به چت‌جی‌پی‌تی نشان می‌دهد که این ربات با سرنخ گرفتن از گفتگوهای انجام شده ۸۰ درصد در شناسایی بیماری آلزایمر کاربران موفق عمل می‌کند.

یک پژوهش جدید روی هوش مصنوعی گفتگوگر شرکت اوپن‌ای‌آی موسوم به چت‌جی‌پی‌تی نشان می‌دهد که این ربات با سرنخ گرفتن از گفتگوهای انجام شده ۸۰ درصد در شناسایی بیماری آلزایمر کاربران موفق عمل می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW