موشک ژاپنی در نخستین پرتاب خود شکست خورد

پرتاب موشک جدید ژاپن که قرار بود یک ماهواره را به مدار زمین ببرد، با شکست روبه‌رو شد.

پرتاب موشک جدید ژاپن که قرار بود یک ماهواره را به مدار زمین ببرد، با شکست روبه‌رو شد.

Radio Eram

FREE
VIEW