موشک “نیو شپرد” امروز به فضا می‌رود

شرکت فضایی خصوصی "بلو اوریجین" قرار است امروز پس از دو روز تعویق، موشک "نیوشپرد" خود را بدون سرنشین به فضا پرتاب کند.

شرکت فضایی خصوصی "بلو اوریجین" قرار است امروز پس از دو روز تعویق، موشک "نیوشپرد" خود را بدون سرنشین به فضا پرتاب کند.

Radio Eram

FREE
VIEW