موشک ناسا به سمت ماه پرتاب شد

موشک غول‌پیکر سامانه پرتاب فضایی ناسا(SLS) به سمت ماه پرتاب شد تا آغازگر ماموریت آرتمیس ۱ باشد.

موشک غول‌پیکر سامانه پرتاب فضایی ناسا(SLS) به سمت ماه پرتاب شد تا آغازگر ماموریت آرتمیس ۱ باشد.

Radio Eram

FREE
VIEW