موشک «فالکون ۹» به رکورد ۲۰۰ پرتاب موفق رسید

ایلان ماسک، دویستمین پرواز موشک فالکون ۹ خود را در حالی جشن می‌گیرد که ۵۳ ماهواره اینترنتی استارلینک دیگر بوسیله این موشک‌ به مدار پرتاب شدند.

ایلان ماسک، دویستمین پرواز موشک فالکون ۹ خود را در حالی جشن می‌گیرد که ۵۳ ماهواره اینترنتی استارلینک دیگر بوسیله این موشک‌ به مدار پرتاب شدند.

Radio Eram

FREE
VIEW