موشک “فالکون۹” یک ماهواره مخابراتی فرانسوی را به مدار برد و بازگشت

شرکت "اسپیس ایکس"(SpaceX) امروز پنجشنبه سوم نوامبر، یک ماهواره مخابراتی را به مدار زمین پرتاب کرد و نخستین مرحله موشک را روی یک کشتی در دریا فرود آورد.

شرکت "اسپیس ایکس"(SpaceX) امروز پنجشنبه سوم نوامبر، یک ماهواره مخابراتی را به مدار زمین پرتاب کرد و نخستین مرحله موشک را روی یک کشتی در دریا فرود آورد.

Radio Eram

FREE
VIEW