موشک جدید هند موفق عمل کرد

موشک جدید موسوم به SSLV متعلق به هند، پس از تجربه یک شکست در ماه اوت ۲۰۲۲، اکنون اولین ماموریت موفقیت‌آمیز خود را انجام داد و طی آن ۳ ماهواره را به مدار زمین برد.

موشک جدید موسوم به SSLV متعلق به هند، پس از تجربه یک شکست در ماه اوت ۲۰۲۲، اکنون اولین ماموریت موفقیت‌آمیز خود را انجام داد و طی آن ۳ ماهواره را به مدار زمین برد.

Radio Eram

FREE
VIEW