موشک بزرگ سامانه پرتاب فضایی، آماده برداشتن گام بزرگ بعدی است

موشک ماموریت آرتمیس ۱ برای ماموریت‌های فضانوردی آینده، آماده به نظر می‌رسد. موشک بزرگ سامانه پرتاب فضایی (SLS)، اولین پرواز خود را انجام داده و به نظر می‌رسد آماده برداشتن گام بزرگ بعدی یعنی سفر به اطراف ماه است.

موشک ماموریت آرتمیس ۱ برای ماموریت‌های فضانوردی آینده، آماده به نظر می‌رسد. موشک بزرگ سامانه پرتاب فضایی (SLS)، اولین پرواز خود را انجام داده و به نظر می‌رسد آماده برداشتن گام بزرگ بعدی یعنی سفر به اطراف ماه است.

Radio Eram

FREE
VIEW