موشک “آریان ۵”، دو ماهواره ارتباطی را با خود به مدار زمین برد

موشک "آریان ۵" طی ماموریت جدیدی، دو ماهواره ارتباطی را با خود به مدار زمین برد.

موشک "آریان ۵" طی ماموریت جدیدی، دو ماهواره ارتباطی را با خود به مدار زمین برد.

Radio Eram

FREE
VIEW