موسیقی نواحی مازندران؛ پیوند طبیعت با تاریخ و هنر

گرگان - ایرنا - موسیقی مازندران بازتاب پیشینه تاریخی قوم ساکن این استان به شمار می‌رود که نمایش عناصر زنده و ملموس طبیعت، ناهمواری‌ها، کوه، جنگل، دریا، کار دامپروری و کشاورزی در ضرب‌آهنگ و نواهای موسیقی این قطعه از ایران مشهود است.

گرگان – ایرنا – موسیقی مازندران بازتاب پیشینه تاریخی قوم ساکن این استان به شمار می‌رود که نمایش عناصر زنده و ملموس طبیعت، ناهمواری‌ها، کوه، جنگل، دریا، کار دامپروری و کشاورزی در ضرب‌آهنگ و نواهای موسیقی این قطعه از ایران مشهود است.

Radio Eram

FREE
VIEW