موسیقی نواحی، پژواک اقلیم است

تهران-ایرنا- عضو هیأت انتخاب چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، گفت: موسیقی نواحی، پژواک اقلیم است و اگر اقلیم را از این موسیقی بگیریم در واقع حس آن را از بین برده ایم.

تهران-ایرنا- عضو هیأت انتخاب چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، گفت: موسیقی نواحی، پژواک اقلیم است و اگر اقلیم را از این موسیقی بگیریم در واقع حس آن را از بین برده ایم.

Radio Eram

FREE
VIEW