موسیقی قزلباش، تجلی معنویت و عرفان ساکنان قدیمی گلستان است

گرگان - ایرنا - سرپرست گروه موسیقی قزلباش شهرستان رامیان گفت: موسیقی نواحی و مقامی این قوم تجلی حماسه، رشادت، عرفان و معنویت اندیشه متعالی مردم این منطقه است که با زبان موسیقی به نسل امروز منتقل خواهد شد.

گرگان – ایرنا – سرپرست گروه موسیقی قزلباش شهرستان رامیان گفت: موسیقی نواحی و مقامی این قوم تجلی حماسه، رشادت، عرفان و معنویت اندیشه متعالی مردم این منطقه است که با زبان موسیقی به نسل امروز منتقل خواهد شد.

Radio Eram

FREE
VIEW