موزه طبیعت کانادا میزبان «سرزمین ما، هنر ما»

تهران- ایرنا- منطقه «نوناویک» یکی از زیباترین مناطق کانادا که از آن به عنوان «سرزمین بزرگ» یاد می‌شود، میزبان آثاری از هنرمندان تجسمی تا اجرای سیرک است.

تهران- ایرنا- منطقه «نوناویک» یکی از زیباترین مناطق کانادا که از آن به عنوان «سرزمین بزرگ» یاد می‌شود، میزبان آثاری از هنرمندان تجسمی تا اجرای سیرک است.

Radio Eram

FREE
VIEW