موجی غول پیکر در آفریقای جنوبی ۱۰۰ نفر را به داخل دریا کشاند

در یکی از توریستی‌ترین سواحل آفریقای جنوبی یک موج غول پیکر صد نفر را به داخل دریا کشاند. تا کنون سه جنازه که دوتا از آنها کودک و نوجوان هستند پیدا شده است.بعدازظهر شنبه ۱۷ دسامبر در حالی که توریست‌ها در ساحل زیبای bay of plenty واقع در ابرشهر دوربان در سواحل شرقی آفریقای جنوبی آرمیده بودند و از آفتاب تابستانی لذت می‌بردند، به ناگاه یک موج غول پیکر تمامی آرامش این ساحل را بر هم زد و ۱۰۰ نفر را به داخل دریا کشید. نیروهای امداد تا کنون توانسته‌اند سه جنازه را پیدا کنند که یکی از آنها متعلق به یک کودک هشت ساله و دیگری یک نوجوان است. این نگرانی وجود دارد که تعداد کشته شدگان بیشتر از این باشد. ۱۷ نفر نیز به دلیل جراحات سخت در بیمارستان بستری شده‌اند. ساحل محبوب bay of plenty در ابرشهر دوربان و در کناره اقیانوس هند قرار دارد. این ساحل و سایر سواحل دوربان ماه‌ها بود که به دلیل شیوع یک باکتری بسته بودند و چند هفته پیش بازگشایی شدند. این باکتری در اثر وقوع سیل در ماه آوریل از سیستم فاضلاب شهری به داخل دریا نفوذ کرده بود. در اثر این سیل بیش از ۴۰۰ نفر کشته شدند.

در یکی از توریستی‌ترین سواحل آفریقای جنوبی یک موج غول پیکر صد نفر را به داخل دریا کشاند. تا کنون سه جنازه که دوتا از آنها کودک و نوجوان هستند پیدا شده است.بعدازظهر شنبه ۱۷ دسامبر در حالی که توریست‌ها در ساحل زیبای bay of plenty واقع در ابرشهر دوربان در سواحل شرقی آفریقای جنوبی آرمیده بودند و از آفتاب تابستانی لذت می‌بردند، به ناگاه یک موج غول پیکر تمامی آرامش این ساحل را بر هم زد و ۱۰۰ نفر را به داخل دریا کشید. نیروهای امداد تا کنون توانسته‌اند سه جنازه را پیدا کنند که یکی از آنها متعلق به یک کودک هشت ساله و دیگری یک نوجوان است. این نگرانی وجود دارد که تعداد کشته شدگان بیشتر از این باشد. ۱۷ نفر نیز به دلیل جراحات سخت در بیمارستان بستری شده‌اند. ساحل محبوب bay of plenty در ابرشهر دوربان و در کناره اقیانوس هند قرار دارد. این ساحل و سایر سواحل دوربان ماه‌ها بود که به دلیل شیوع یک باکتری بسته بودند و چند هفته پیش بازگشایی شدند. این باکتری در اثر وقوع سیل در ماه آوریل از سیستم فاضلاب شهری به داخل دریا نفوذ کرده بود. در اثر این سیل بیش از ۴۰۰ نفر کشته شدند.

Radio Eram

FREE
VIEW