موانع توسعه بازار محصولات فرهنگی حوزه کودک چیست؟

تهران- ایرنا- چهارمین جلسه از سلسله جلسات هفته اقتصاد بازارپردازی فرهنگی با هدف بحث‌وبررسی موانع موجود بر سر بازار توزیع محصولات فرهنگی حوزه کودک و نوجوان در سالن جلسات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

تهران- ایرنا- چهارمین جلسه از سلسله جلسات هفته اقتصاد بازارپردازی فرهنگی با هدف بحث‌وبررسی موانع موجود بر سر بازار توزیع محصولات فرهنگی حوزه کودک و نوجوان در سالن جلسات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

Radio Eram

FREE
VIEW