موافقت آمریکا با فروش ۸۴ موشک پاتریوت به کویت

وزارت خارجه آمریکا با یک قرارداد ۱.۴ میلیارد دلاری برای فروش ۸۴ موشک پاتریوت به کویت موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارزش ۸۴ موشک پاتریوتی که در اختیار کویت قرار می‌گیرند، ۸۰۰ میلیون دلار است. این موشک‌های پاتریوت از نوع PAC-3 هستند که آخرین نسخه عملیاتی پاتریوت محسوب می‌شود. دولت کویت در این قرارداد همچنین ۴۲۵ میلیون دلار برای کمک فنی و نگهداری سامانه‌ها و ۲۰۰ میلیون دلار برای تعمیر سامانه‌ها می‌پردازد. سامانه موشکی پاتریوت برای حفاظت از پایگاه‌های نظامی و تاسیسات در مقابل حملات هوایی کاربرد دارد. هر سامانه پاتریوت PAC-3 قابلیت پرتاب ۱۶ موشک در آن واحد را دارد. فروش سامانه‌های موشکی به کشورهای منطقه همواره در رسانه‌های داخلی ایران بازتاب منفی داشته است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران سال ۹۵ با اشاره به گزارش رسانه‌های غربی درباره تلاش کویت برای خرید موشک‌های پاتریوت از آمریکا نوشت: «گرای موشک‌های پاتریوت به سمت ایران هستند.»

وزارت خارجه آمریکا با یک قرارداد ۱.۴ میلیارد دلاری برای فروش ۸۴ موشک پاتریوت به کویت موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارزش ۸۴ موشک پاتریوتی که در اختیار کویت قرار می‌گیرند، ۸۰۰ میلیون دلار است. این موشک‌های پاتریوت از نوع PAC-3 هستند که آخرین نسخه عملیاتی پاتریوت محسوب می‌شود. دولت کویت در این قرارداد همچنین ۴۲۵ میلیون دلار برای کمک فنی و نگهداری سامانه‌ها و ۲۰۰ میلیون دلار برای تعمیر سامانه‌ها می‌پردازد. سامانه موشکی پاتریوت برای حفاظت از پایگاه‌های نظامی و تاسیسات در مقابل حملات هوایی کاربرد دارد. هر سامانه پاتریوت PAC-3 قابلیت پرتاب ۱۶ موشک در آن واحد را دارد. فروش سامانه‌های موشکی به کشورهای منطقه همواره در رسانه‌های داخلی ایران بازتاب منفی داشته است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران سال ۹۵ با اشاره به گزارش رسانه‌های غربی درباره تلاش کویت برای خرید موشک‌های پاتریوت از آمریکا نوشت: «گرای موشک‌های پاتریوت به سمت ایران هستند.»

Radio Eram

FREE
VIEW