مهاجم فصل قبل پیکان به مس رفسنجان پیوست

مهاجم فصل قبل پیکان به مس رفسنجان پیوست فراز امامعلی به جمع شاگردان محمد ربیعی اضافه شد. به گزارش ایسنا، فراز امامعلی مهاجم ۲۵ ساله فصل گذشته پیکان پس از توافق با مسئولان باشگاه مس رفسنجان با عقد قراردادی یک ساله به جمع شاگردان محمد ربیعی اضافه شد. امامعلی فصل گذشته برای پیکانی ها ۸ گل و ۵ پاس گل را به ثبت رساند و عملکرد تاثیرگذاری برای پیکانی ها به نمایش گذاشته بود. انتهای پیام

مهاجم فصل قبل پیکان به مس رفسنجان پیوست

مهاجم فصل قبل پیکان به مس رفسنجان پیوست

فراز امامعلی به جمع شاگردان محمد ربیعی اضافه شد.

به گزارش ایسنا، فراز امامعلی مهاجم ۲۵ ساله فصل گذشته پیکان پس از توافق با مسئولان باشگاه مس رفسنجان با عقد قراردادی یک ساله به جمع شاگردان محمد ربیعی اضافه شد.

امامعلی فصل گذشته برای پیکانی ها ۸ گل و ۵ پاس گل را به ثبت رساند و عملکرد تاثیرگذاری برای پیکانی ها به نمایش گذاشته بود.

انتهای پیام