منوچهر نیازی به ارائه آثار تقلبی از او در بازار هنر اعتراض کرد

تهران- ایرنا- منوچهر نیازی استاد نقاش ۸۵ساله با اعتراض به ارائه آثار تقلبی با امضای او در بازار هنر، ضمن اعلام طرح شکایت رسمی در مراجع ذی‌صلاح، خواهان اتخاذ راهکارهای اساسی برای مجازات متقلبان آثار هنری شد.

تهران- ایرنا- منوچهر نیازی استاد نقاش ۸۵ساله با اعتراض به ارائه آثار تقلبی با امضای او در بازار هنر، ضمن اعلام طرح شکایت رسمی در مراجع ذی‌صلاح، خواهان اتخاذ راهکارهای اساسی برای مجازات متقلبان آثار هنری شد.

Radio Eram

FREE
VIEW