منابع حقوق‌بشری: ۱۴ کشته در سه روز و ۴۲ کشته در یک هفته در شهرهای کردنشین

شبکه حقوق بشر کردستان شمار شهروندان کُرد کشته‌شده در اعتراضات روزهای ۲۸ تا ۳۰ آبان را «دست‌کم ۱۴ نفر» اعلام کرد و هه‌نگاو از آمار ۴۲ کشته طی یک هفته از ۲۴ تا ۳۰ آبان خبر داد.

شبکه حقوق بشر کردستان شمار شهروندان کُرد کشته‌شده در اعتراضات روزهای ۲۸ تا ۳۰ آبان را «دست‌کم ۱۴ نفر» اعلام کرد و هه‌نگاو از آمار ۴۲ کشته طی یک هفته از ۲۴ تا ۳۰ آبان خبر داد.

Radio Eram

FREE
VIEW