ملی پوش دوچرخه سواری: بعد از هر مسابقه رها می شویم/ واقعا از بقیه کشور ها عقب افتاده ایم

ملی پوش دوچرخه سواری: بعد از هر مسابقه رها می شویم/ واقعا از بقیه کشور ها عقب افتاده ایم ملی پوش دوچرخه سواری ایران گفت: کشورهای دیگر روی رکابزنان خود سرمایه گذاری می کنند اما ما بعد از هر مسابقه رها می شویم. محمد گنج خانلو در گفت و گو با ایسنا درباره اینکه رکابزنانی که با آنها در قهرمانی جهان زیر ۲۳ سال به رقابت پرداخت اکنون در تور دو فرانس نتیجه می گیرند، گفت: دوچرخه سوارانی که در تور دو فرانس نتیجه می گیرند، وقتی سابقه آنها را بررسی می کنم می بینم در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۶ که بیست و سوم شدم، آنها هم حضور داشتند و واقعا جای حسرت دارد. برای مسابقه لیگ که آماده می شدم با خودم می گفتم بعد از چند ماه تعطیلی، من در لیگ شرکت می کنم اما رکابزنان دیگر در تور های اروپایی حضور دارند او ادامه داد: روی دوچرخه سواران دیگری که با من در قهرمانی جهان بودند، سرمایه گذاری شد و پیشرفت داشتند اما من نه و بعد از هر مسابقه رها شدم تا یک مسابقه دیگر آغاز شود و با من تماس بگیرند و به تیم ملی بیایم. ما واقعا عقب افتاده ایم و به نظرم به بهانه همین المپیک چند نفر از دوچرخه سواران خوب ایران را به مسابقات..

ملی پوش دوچرخه سواری: بعد از هر مسابقه رها می شویم/ واقعا از بقیه کشور ها عقب افتاده ایم

ملی پوش دوچرخه سواری: بعد از هر مسابقه رها می شویم/ واقعا از بقیه کشور ها عقب افتاده ایم

ملی پوش دوچرخه سواری ایران گفت: کشورهای دیگر روی رکابزنان خود سرمایه گذاری می کنند اما ما بعد از هر مسابقه رها می شویم.

محمد گنج خانلو در گفت و گو با ایسنا درباره اینکه رکابزنانی که با آنها در قهرمانی جهان زیر ۲۳ سال به رقابت پرداخت اکنون در تور دو فرانس نتیجه می گیرند، گفت: دوچرخه سوارانی که در تور دو فرانس نتیجه می گیرند، وقتی سابقه آنها را بررسی می کنم می بینم در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۶ که بیست و سوم شدم، آنها هم حضور داشتند و واقعا جای حسرت دارد. برای مسابقه لیگ که آماده می شدم با خودم می گفتم بعد از چند ماه تعطیلی، من در لیگ شرکت می کنم اما رکابزنان دیگر در تور های اروپایی حضور دارند

او ادامه داد: روی دوچرخه سواران دیگری که با من در قهرمانی جهان بودند، سرمایه گذاری شد و پیشرفت داشتند اما من نه و بعد از هر مسابقه رها شدم تا یک مسابقه دیگر آغاز شود و با من تماس بگیرند و به تیم ملی بیایم. ما واقعا عقب افتاده ایم و به نظرم به بهانه همین المپیک چند نفر از دوچرخه سواران خوب ایران را به مسابقات اروپایی ببرند و آنجا معلوم می شود وضعیت عمومی دوچرخه سواری ایران چگونه شده و چقدر فاصله بین ما افتاده است.

ملی پوش دوچرخه سواری ایران در مورد اولین مرحله لیگ که مقام اول را کسب کرد نیز گفت: مسیر مسابقه خوب و سنگین بود و با آن شرایط اقتصادی ۱۲ تیم شرکت کرده بودند که من فکر نمی کردم این تعداد تیم استقبال کنند. مسابقه هم خوب برگزار شد اما تنها نکته ای که وجود داشت زمان اهدای مدال خیلی شلوغ شد . همه ماسک داشتند اما بازهم افرد زیادی روی صحنه آمدند در حالی که با توجه به مسئله کرونا نیاز نبود حالا مانند قبلا این تعداد فرد مسئول را دعوت کنند تا بالابیایند. در مسابقات قهرمانی اروپا که مدتی پیش برگزار شد خود رکابزنان مدال را بر می داشتند و گردنشان می انداختند و حتی پیراهن ها را نیز خودشان بر تن می کردند.

انتهای پیام