ملی پوش بادبانی ایران مسابقات آلمان را از دست داد

ملی پوش بادبانی ایران مسابقات آلمان را از دست داد ملی پوش بادبانی ایران به دلیل اینکه قایق به دستش نرسید نتوانست در مسابقات بین المللی آلمان شرکت کند. به گزارش ایسنا، احمد احمدی ملی پوش بادبانی ایران که در اسپانیا مشغول تمرین است برای حضور در مسابقات بین المللی آلمان راهی این کشور شده بود و با وجود ثبت نام در این مسابقات و گذراندن دو هفته قرنطینه، به دلیل محتاط عمل کردن آلمانی‌ها در اجاره قایق در شرایط شیوع ویروس کرونا امکان حضور در مسابقه برایش فراهم نشد. احمدی در گفتگو با ایسنا، در این مورد گفت: من همیشه در مسابقات مختلفی حضور داشتم، قایق اجاره می‌کردم تا با آن در مسابقه شرکت کنم. اما در آلمان شرایط کرونا افراد را محتاط کرده بود و به دلیل محدودیت‌هایی که وجود داشت، کسی حاضر نشد قایق خود را از شهرهای دیگر به کیل (محل برگزاری مسابقات) بیاورد و اجاره بدهد. از طرفی به دلیل دو هفته حضور در قرنطینه نتوانستم بروم و حضوری پیگیر قایق شوم. او ادامه داد: می‌خواستم از اسپانیا قایق بیاورم اما به دلیل قوانین سخت آلمان هیچ کسی حاضر نشد این کار را انجام دهد. با وجود اینکه خیلی تمرین داشتم و هزی..

ملی پوش بادبانی ایران مسابقات آلمان را از دست داد

ملی پوش بادبانی ایران مسابقات آلمان را از دست داد

ملی پوش بادبانی ایران به دلیل اینکه قایق به دستش نرسید نتوانست در مسابقات بین المللی آلمان شرکت کند.

به گزارش ایسنا، احمد احمدی ملی پوش بادبانی ایران که در اسپانیا مشغول تمرین است برای حضور در مسابقات بین المللی آلمان راهی این کشور شده بود و با وجود ثبت نام در این مسابقات و گذراندن دو هفته قرنطینه، به دلیل محتاط عمل کردن آلمانی‌ها در اجاره قایق در شرایط شیوع ویروس کرونا امکان حضور در مسابقه برایش فراهم نشد.

احمدی در گفتگو با ایسنا، در این مورد گفت: من همیشه در مسابقات مختلفی حضور داشتم، قایق اجاره می‌کردم تا با آن در مسابقه شرکت کنم. اما در آلمان شرایط کرونا افراد را محتاط کرده بود و به دلیل محدودیت‌هایی که وجود داشت، کسی حاضر نشد قایق خود را از شهرهای دیگر به کیل (محل برگزاری مسابقات) بیاورد و اجاره بدهد. از طرفی به دلیل دو هفته حضور در قرنطینه نتوانستم بروم و حضوری پیگیر قایق شوم.

او ادامه داد: می‌خواستم از اسپانیا قایق بیاورم اما به دلیل قوانین سخت آلمان هیچ کسی حاضر نشد این کار را انجام دهد. با وجود اینکه خیلی تمرین داشتم و هزینه ثبت نام و هتل و غذا را پرداخت کرده بودم، نتوانستم در مسابقه شرکت کنم و از این بابت بسیار ناراحتم. واقعا شرمنده خودم و رییس فدراسیون شدم. البته از آقای سهرابیان رییس فدراسیون و آقای تدین رییس هیات قایقرانی مهاباد تشکر می‌کنم که با من تماس گرفتند و به من دلداری دادند.

انتهای پیام