مقایسه موشک “استارشیپ” با “سامانه پرتاب فضایی” ناسا

موشک "استارشیپ" شرکت اسپیس‌ایکس و "سامانه پرتاب فضایی" ناسا قرار است پرتاب‌هایی را در ماه آینده انجام دهند، اما باید دید که این دو سیستم پرتاب چه تفاوت‌هایی دارند.

موشک "استارشیپ" شرکت اسپیس‌ایکس و "سامانه پرتاب فضایی" ناسا قرار است پرتاب‌هایی را در ماه آینده انجام دهند، اما باید دید که این دو سیستم پرتاب چه تفاوت‌هایی دارند.

Radio Eram

FREE
VIEW