مقاومت در برابر تشعشع‌های فضایی با سلول‌های خورشیدی به اندازه یک هزارم موی انسان

دانشمندان موفق به ابداع سلول‌های خورشیدی به اندازه یک هزارم موی انسان شده‌اند که می‌توانند در برابر تشعشعات فضایی به خوبی مقاومت کنند.

دانشمندان موفق به ابداع سلول‌های خورشیدی به اندازه یک هزارم موی انسان شده‌اند که می‌توانند در برابر تشعشعات فضایی به خوبی مقاومت کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW