مقام وزارت شهرسازی ایران: تا پایان بهار حکم تخلیه خانه‌های مستاجران صادر نمی‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی ایران می‌گوید طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مستأجران می‌توانند تا پایان خرداد واحد مسکونی را تخلیه نکنند. محمود محمودزاده روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت گفت قوه قضائیه نیز حکم تخلیه خانه‌ها را صادر نخواهد کرد. پیشتر علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی، گفته بود: چون طبق تصمیم دولت دفاتر مشاوره املاک تعطیل‌شده بودند و موعد پایانی قراردادهای اجاره و رهن سررسیده بود و مشکلاتی ایجادشده بود، تصمیم گرفته شد که قراردادهای واحدهای مسکونی در فاصله زمانی اول اسفند تا پایان اردیبهشت ۹۹ امکان تمدید دو ماه دیگر این قراردادها با همان شرایط قبلی فراهم شود. اکنون محمودزاده می‌گوید مستأجران می‌توانند تا پایان خرداد در واحد مسکونی اجاره‌ای بمانند و موجران نمی‌توانند از آنها بخواهند واحد را تخلیه کند و قوه قضائیه نیز حکم تخلیه را به موجران نمی‌دهد. مطابق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، قراردادهای اجاره مسکن دو ماه با همان شرایط قبلی و بدون افزایش نرخ اجاره‌بها تمدید شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل زم..

معاون وزیر راه و شهرسازی ایران می‌گوید طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مستأجران می‌توانند تا پایان خرداد واحد مسکونی را تخلیه نکنند. محمود محمودزاده روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت گفت قوه قضائیه نیز حکم تخلیه خانه‌ها را صادر نخواهد کرد. پیشتر علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی، گفته بود: چون طبق تصمیم دولت دفاتر مشاوره املاک تعطیل‌شده بودند و موعد پایانی قراردادهای اجاره و رهن سررسیده بود و مشکلاتی ایجادشده بود، تصمیم گرفته شد که قراردادهای واحدهای مسکونی در فاصله زمانی اول اسفند تا پایان اردیبهشت ۹۹ امکان تمدید دو ماه دیگر این قراردادها با همان شرایط قبلی فراهم شود. اکنون محمودزاده می‌گوید مستأجران می‌توانند تا پایان خرداد در واحد مسکونی اجاره‌ای بمانند و موجران نمی‌توانند از آنها بخواهند واحد را تخلیه کند و قوه قضائیه نیز حکم تخلیه را به موجران نمی‌دهد. مطابق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، قراردادهای اجاره مسکن دو ماه با همان شرایط قبلی و بدون افزایش نرخ اجاره‌بها تمدید شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل زمستان ۱۳۹۸ برابر با ۳۱.۶ درصد بود.

Radio Eram

FREE
VIEW