مقابله با بیابان زایی، تلاش نسل ها

۲۷ خرداد و ۱۷ ژوئن روز جهانی بیابان زدایی است و استان قم که در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و حدودا ۱۷۸ هزار هکتار اراضی بیابانی دارد از مناطقی است که لزوم اجرای طرح های بیابان زدایی در آن بیش از نیم قرن در حال اجراست. ۱۰۵ هزار هکتار از اراضی استان قم در دشت مسیله، حسین آباد میش مست و کوه نمک از کانون های بحرانی ایجاد گرد و غبار است که عملیات احیای این مناطق در سطح ۱۵ هزار هکتار تاکنون صورت گرفته است. از جمله اقداماتی که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم برای مقابله با بیابان زایی کاشت بذر و نهال، مدیریت هرزآب با طرح های چاله فلسی، مالچ پاشی و طرح های آبخیزداری است.

۲۷ خرداد و ۱۷ ژوئن روز جهانی بیابان زدایی است و استان قم که در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و حدودا ۱۷۸ هزار هکتار اراضی بیابانی دارد از مناطقی است که لزوم اجرای طرح های بیابان زدایی در آن بیش از نیم قرن در حال اجراست. ۱۰۵ هزار هکتار از اراضی استان قم در دشت مسیله، حسین آباد میش مست و کوه نمک از کانون های بحرانی ایجاد گرد و غبار است که عملیات احیای این مناطق در سطح ۱۵ هزار هکتار تاکنون صورت گرفته است. از جمله اقداماتی که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم برای مقابله با بیابان زایی کاشت بذر و نهال، مدیریت هرزآب با طرح های چاله فلسی، مالچ پاشی و طرح های آبخیزداری است.

Radio Eram

FREE
VIEW