مغز ما چه میزان اکسیژن مصرف می‌کند؟

محققان دانشگاه پنسیلوانیا در مطالعه اخیرشان از روش جدیدی برای شناسایی مصرف اکسیژن در مغز خبر دادند.

محققان دانشگاه پنسیلوانیا در مطالعه اخیرشان از روش جدیدی برای شناسایی مصرف اکسیژن در مغز خبر دادند.

Radio Eram

FREE
VIEW