مغز انسان میلیون‌ها سیناپس خاموش دارد

محققان دانشگاه ام آی تی در مطالعه اخیرشان اظهار کردند مغز بزرگسالان حاوی میلیون‌ها سیناپس خاموش(silent synapses) است.

محققان دانشگاه ام آی تی در مطالعه اخیرشان اظهار کردند مغز بزرگسالان حاوی میلیون‌ها سیناپس خاموش(silent synapses) است.

Radio Eram

FREE
VIEW