معمای افزایش آمار رسمی مرگ‌‌های پاییز ۹۸ در ایران‎

مقایسه آمار ثبت احوال در پاییز۹۸ با سال‌های قبل نشان می‌دهد که بیش از ۷۵۰۰ فوت ثبت‌شدهٔ اضافه در اغلب استان‌های ایران گزارش شده است‌. دلیل این افزایش ناگهانی مرگ‌ومیر چه بوده است؟

مقایسه آمار ثبت احوال در پاییز۹۸ با سال‌های قبل نشان می‌دهد که بیش از ۷۵۰۰ فوت ثبت‌شدهٔ اضافه در اغلب استان‌های ایران گزارش شده است‌. دلیل این افزایش ناگهانی مرگ‌ومیر چه بوده است؟

Radio Eram

FREE
VIEW