معرفی جدیدترین فناوری برای جلسات مجازی

شرکت Zero Distance اولین محصول خود به نام Wehead را بر اساس فناوری آواتار اختصاصی خود که تجربه حضور فیزیکی یک فرد را به صورت مجازی بازسازی می‌کند، معرفی کرد.

شرکت Zero Distance اولین محصول خود به نام Wehead را بر اساس فناوری آواتار اختصاصی خود که تجربه حضور فیزیکی یک فرد را به صورت مجازی بازسازی می‌کند، معرفی کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW